1. PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG

Chúng tôi kết hợp với các đối tác vận chuyển, phù hợp với vị trí địa lý của quý khách

Nội thành: Bưu điện, giao hàng tiết kiệm, Grab, …

Ngoại thành: Bưu điện, giao hàng tiết kiệm, Grab,…

2. THỜI GIAN ƯỚC TÍNH CHO VIỆC GIAO HÀNG

Thời hạn giao như sau:

Nội thành: từ 1 đến 2 ngày

Ngoại thành: 1 đến 3 ngày

Khác tỉnh thành: 2 đến 7 ngày, (tùy vào việc quý khách gởi nhanh chậm)

3. GIỚI HẠN ĐỊA LÝ CHO VIỆC GIAO HÀNG

Chúng tôi vận chuyển hàng hóa khắp tỉnh thành VIỆT NAM

Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng, chúng tôi sẽ có thông tin kịp thời cho khách hàng.