thanh toán1

Đối với quý khách lẻ: có thể thanh toán theo phương thức COD, hoặc chuyển khoản, hoặc tiền mặt trước.

Đối với quý khách sỉ: cần thanh toán trước bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.